گرادآفرین

اطلاعات پایه

گرادآفرین

  • تولید کننده

گراد

پوشاک مردانه

خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی (مهناز سابق)، کوچه پنجم، پلاک 43

http://www.gerad.ir

اطلاعات کارخانه

3,000 - 5,000 مترمربع

شهرک صنعتی نصیرآباد